Samarbeid med Universitetet

Kvelde barnehage har tegnet et fireårsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge

Samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge gjør at ansatte i Kvelde barnehage kan holde seg faglig oppdatert, påvirke det som skjer i barnehagelærerutdanningen og få studenters blikk på vår praksis- på godt og vondt. Refleksjon over våre møter med barn, arbeidsmåter og barnehagemiljø gjør at vi stadig kan være i utvikling og endring. Det bidrar til at vi kan bli en enda bedre barnehage!

To perioder i løpet av et år har vi studenter i barnehagen. Avdelingslederne på hver avdeling har ansvaret for å veilede studentene. I løpet av året har styrer og veiledere møter med barnehagelærerutdannigen på Universitetet.