Kristen formålsparagraf- hva innebærer det?

Kvelde barnehage drives av de to kristne foreningene Kvelde Normisjon og Kvelde NLM og har i vedtektene fastsatt særlige bestemmelser om tros- og livssynsformål i tråd med Barnehageloven §1a.

I barnehagen står vi friere til å formidle hva kristen tro innebærer, og gjør oss også forpliktet til det. Selv om ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og livssyn, skal alle ha respekt for den kristne tro, og kunne formidle kunnskap om den til barna. Barna får høre historier fra Bibelen og lære sanger om Gud og Jesus.

Hvis du og familien din har et annet livssyn enn kristen tro, vil vi møte dere med forståelse og respekt. Vi ønsker å ha en åpen dialog slik at barnet ikke opplever å komme i konflikt mellom barnehagen og hjemmet. Her skal det være rom for ulike tros- og livssyn, og alle skal oppleve å bli ivaretatt.

Barnehagens oppgave å lære barna om tro- det er foreldrenes oppgave å lære barna til tro (Kunnskapsdepartementet, 2011).

Velkommen til oss- akkurat som du er!