Hva driver vi med i Kvelde barnehage?

Kvelde barnehage sin Årsplan for pedagogisk virksomhet gir mer innblikk i hva vi holder på med i barnehagen

Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver legger føringer for hva hver enkelt barnehage sin Årsplan bør inneholde. Planen skal være et arbeidsredskap for oss som jobber i barnehagen, gi foreldre mulighet til å påvirke innholdet og gi informasjon om det pedagogiske arbeidet i barnehagen til andre interesserte.

Planen revideres og godkjennes av Samarbeidsutvalget i september hvert år.

Kvelde barnehage sin Årsplan finner du i linken under:

ÅrsplanForPedagogiskVirksomhet2019-2020

I barnehagen har vi mange ulike oppgaver. Her kan du se vårt organisasjonskart:

Organisasjonskart 2019-2020.1