Jeg ser deg!

God tilknytning gir barn god psykisk helse senere i livet!

Barn er født med to grunnleggende behov- behovet for nærhet og omsorg, og behovet for å utforske verden rundt seg. Voksne som er sammen med barn må støtte barnet og gjøre det trygt på sin "oppdagelsesreise" og når barnet trenger trøst og omsorg må vi møte det med åpne armer og et godt fang.

Barnehagen jobber bevisst med å bruke "Circle og security"- Trygghetssirkelen for å kunne møte barn på best mulig måte. Dette kommer særlig til uttrykk når nye barn begynner i barnehagen. Vi inviterer foreldre og barn til barnehagen før oppstart for å bli kjent. Barnet får en egen tilknytningsperson som følger barnet tett den første tiden.