Søk barnehageplass

Husk å søke før fristen 1. mars

Dersom du trenger barnehageplass, vil endre plassen, ønsker overflytting eller å si opp plassen må du søke på Larvik kommune sine nettsider.

Du kommer til søknadsportalen ved å følge linken under

https://barnehage.visma.no/larvik

 

Før du søker barnehageplass bør du kjenne til barnehagens vedtekter. I vedtektene står det hvordan barnehagen drives. Gjeldende vedtekter finner du her: Vedtekter010119