Velkommen til barnehagen vår!

En unik barnehage for unike barn!

Kvelde barnehage ble startet i 1979 på Kvelde bedehus. Siden den gangen har barnetallet, ansatte og barnehagens fysiske omgivelser økt i takt med behovet for barnehageplasser i Kvelde- bygda. I dag har barnehagen 48 barn fra 1- 6 år og 15 ansatte.

Kvelde barnehage er en privat barnehage. De to kristne foreningene Kvelde Normisjon og Kvelde Misjonssamband driver barnehagen.

Satsningsområdene til barnehagen kan du lese mer om når du åpner fanene øverst på siden.