Kristen formålsparagraf- hva innebærer det?

Kvelde barnehage drives av de to kristne foreningene Kvelde Normisjon og Kvelde NLM og har i vedtektene fastsatt særlige bestemmelser om tros- og livssynsformål i tråd med Barnehageloven §1a.